Klachten en geschillenregeling

Klachten en geschillenregeling

 

Klachtenloket Paramedici

Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgverlener gewijzigd. Als u een klacht heeft over de geleverde zorg door uw zorgverlener, dan kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici, mits uw zorgverlener hierbij is aangesloten. Het klachtenloket informeert  u over de mogelijkheden die u heeft wanneer u niet tevreden bent over de geleverde zorg.

 

De eerste stap voor u is een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing. Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure.

Klik hier om naar de website van het Klachtenloket Paramedici te gaan voor nadere informatie.  Hier krijgt u uitleg over de klachtenprocedure en een meldformulier. Komt u er niet uit of heeft u andere vragen, dan is het ook mogelijk contact op te nemen per mail of telefonisch met het klachtenloket.

 

Voor vragen of meer informatie:

e-mail: info@klachtenloketparamedici.nl

Tel. : 030-3100929 (bereikbaar van ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur)