Voorstellen

Over Jackelien de Ruijter

In 2015 heeft Jackelien haar eigen bedrijf opgezet, ze werkt in opdracht van verschillende praktijken en heeft een passie voor het helpen van mensen. Sinds het behalen van haar HBO-diploma oefentherapeut Cesar (Bachelor of Health) in 2015 is ze werkzaam als erkend oefentherapeut Cesar. 

 

Jackelien heeft zich onder andere gespecialiseerd in werkgerelateerde-, slaap-, spanningsklachten en ruiters. Onderaan staat een lijst met cursussen en nascholingen die zij gevolgd heeft om zich te specialiseren. Naast deze cursussen neemt ze graag regelmatig deel aan vergaderingen, webinars en congressen om haar kennis up-to-date te houden.


Hippische sportoefentherapie
Vanuit haar hobby en passie voor paarden en de gehele wereld daar omheen vindt zij het fantastisch om ruiters te kunnen begeleiden. Zodat zoveel mogelijk mensen met plezier en zonder (lichamelijke)klachten hun sport/werk kunnen beoefenen. Zelf traint zij haar paard in dressuur. Ondanks dat zij samen niet meer aan wedstrijden deelnemen, genieten ze nog steeds van een bosrit. 

Door de jaren heen heeft Jackelien verschillende (zit)lessen, cursussen en webinars gevolgd op het gebied van paarden, houding en zit. Vanuit het Hippische sportoefentherapie netwerk volgt ze jaarlijks scholingsdagen. Daarnaast heeft ze haar kennis over het paard en de biomechanica hiervan vergroot door de opleiding Basic Instructor te volgen bij opleidingscentrum NCSAH. De kennis die zij hiermee heeft verkregen zet zij in tijdens haar hippische sportlessen. 


Missie

De missie van Oefentherapie de Ruijter is zoveel mogelijk mensen op hun bewustzijn te wijzen van de invloed op het lichaam van het eigen beweeggedrag en hoe dit op de juiste manier aan te pakken. 


Oefentherapie de Ruijter is aangesloten bij:

 • Het netwerk Slaapoefentherapie.
 • Het netwerk Chronische pijn.
 • Het netwerk Hippische sportoefentherapie.
 • Intercollegiale overleggen (IOO).
 • Lid van de VvOCM, Vereniging van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (lidnummer: 400647).
 • Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (49913398094).Gevolgde bij- en nascholingen:


 • Ontspanningsmassage
 • Minor leefstijlcoaching, 2013-2014
 • Cursus Feldenkrais, 2014
 • Cursus Medical Tapen, 2015
 • Cursus de sportadviseur, 2015
 • Cursus Werkplekadviseur, 2015
 • Cursus Sportmethodisch handelen, 2015-2016
 • E-cursus zorgplan-functiegerichte aanspraak hulpmiddelenzorg, 2017
 • E-cursus meldcode bij huiselijk geweld, 2017
 • Training positioneren van je praktijk, 2018
 • Cursus slaapoefentherapie (Francis), 2018
 • Myofasciale pijn en dysfunctie, 2019
 • Slaapoefentherapie voor kinderen/ jongeren (Francis), 2019
 • Slaapoefentherapie update cursus volwassenen (Francis), 2021
 • Cursus rugklachten: begrijpen en behandelen volgens het Spine en Joint concept, 2021
 • Cursus Ademtraining: méér dan in-en-uit, 2022
 • Cursus Chronische pijn, 2022