Voorstellen

Voorstellen

Mijn naam is Jackelien de Ruijter. Na het behalen van mijn HBO-diploma oefentherapeut Cesar (Bachelor of Health) in 2015 ben ik werkzaam als erkend oefentherapeut Cesar. Na mijn opleiding heb ik eerst waargenomen in verschillende praktijken. 

 

Ik heb mij vooral gespecialiseerd in werkgerelateerde-, slaap-, spanningsklachten en ruiters. Om mij hierin te verdiepen heb ik meerdere cursussen gevolgd.

 

Gevolgde bij- en nascholingen:
- Ontspanningsmassage

- Minor leefstijlcoaching, 2013-2014

- Cursus Feldenkrais, 2014

- Cursus Medical Tapen, 2015

- Cursus de sportadviseur, 2015

- Cursus Werkplekadviseur, 2015

- Cursus Sportmethodisch handelen, 2015-2016

- E-curus zorgplan-functiegerichte aanspraak hulpmiddelenzorg, 2017

- E-cursus meldcode bij huiselijk geweld, 2017

- Training positioneren van je praktijk, 2018

- Cursus slaapoefentherapie (Francis), 2018
- Myofasciale pijn en dysfunctie, 2019
- Slaapoefentherapie voor kinderen/ jongeren (Francis), 2019
- Slaapoefentherapie update cursus volwassenen (Francis), 2021
- Cursus rugklachten: begrijpen en behandelen volgens het Spine en Joint concept, 2021
- Cursus Ademtraining: méér dan in-en-uit 2022

Naast deze cursussen neem ik regelmatig deel aan vergaderingen, webinars en congressen om bij te blijven.


Hippische sportoefentherapie
Vanuit mijn eigen hobby en passie vind ik het leuk om ruiters te kunnen begeleiden. Zodat zoveel mogelijk mensen met plezier en zonder (lichamelijke)klachten hun sport/werk kunnen beoefenen.

Zelf train ik mijn paard in dressuur en heb ik hem altijd getraind voor de endurance. Hierin breng ik hem niet meer uit, maar wij genieten nog steeds van een bosrit. 

Door de jaren heen heb ik zelf verschillende (zit)lessen, cursussen en webinars gevolgd op het gebied van paarden, houding en zit. Vanuit het Hippische sportoefentherapie netwerk hebben wij jaarlijks scholingsdagen. Omdat ik naast het stukje ruiter ook graag mijn basiskennis over het paard en de biomechanica hiervan wilde vergroten heb ik een opleiding bij de NCSAH gevolgd tot basic instructor. De kennis die ik hiermee verkregen heb kan ik weer meenemen tijdens mijn lessen. 


Missie

Mijn missie is om zoveel mogelijk mensen zich bewust te laten worden van hun eigen beweeggedrag en wat voor invloed dit heeft op hun lichaam.

Ik ben aangesloten bij het Hippische sportoefentherapie netwerk en het slaapoefentherapie netwerk. Daarnaast neem ik deel aan Intercollegiale overleggen (IOO).

 

Lid van de VvOCM, Vereniging van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck
(lidnummer: 400647). Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (49913398094).